Kentsel Isı Adası Etkisi

Kentsel Isı Adası EtkisiGüneşli ve sıcak günlerde, nüfus yoğunluğu ve yüksek binaların daha çok görüldüğü kentsel bölgelerin diğer çevrelerine göre daha sıcak olmaları, kentsel ısı adası etkisini oluşturmaktadır. Asfaltlanmış alanlar, bitki topluluklarının köreltilmiş olduğu bölgeler ve siyah zeminler de ısı adası etkisinin nedenleri arasındadır.

Kentsel Isı Adası Etkisi kentleşmiş alanlarda hava dolaşımının artışıyla engellenmesi ya da doğal iklim ortamının yerel bir ısınmaya yol açabileceği durumlardan biridir. Yeşil Çatı Küresel ısınmayı da artırıcı etkenler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şehir planlamalarında ve bina yapımında güneş ile yapı arasındaki ilişkinin daha uygun bir şekilde ayarlanması bu ısı adası etkisinin de engellenmesine katkı sağlayacaktır. Daha çok insan faaliyetleri sebebiyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanları da Kentsel Isı Adası Etkisi altındadır. Yeşil Çatı Sistemi Bu alanlarla çevredeki daha az yoğun olan bölgeler arasındaki sıcaklık farkı da 5 dereceye kadar çıkabilmektedir. Bu ısı adası etkisinin ana sebepleri arasında gösterilecek olan kentsel gelişimle birlikte değişen toprak yapısı ve şehirleşme ile birlikte azalan yeşil alanlar ve daha çok binalarda kullanılan ısı tutucu malzemeler yer almaktadır. Ayrıca enerji kullanımından açığa çıkan ısı da ikinci büyük ana sebeptir. Kentlerdeki nüfus arttıkça, kullanılan alan da artmakta ve bu durumda da ısı artmaktadır. Hava kalitesi de bu şekilde azalarak sağlığa olan etkisi de görülmeye başlamaktaktır.

Kentsel ısı adası etkisinin şehirlerde yaşayan insanların sağlığı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Aşırı sıcaklık nedeniyle ölüm oranları da artmakta ve bu durumun önüne geçmek için tedbirler alınmaktadır. Yapıların daha inşaat halindeyken bu durumu dikkate alınarak yapılması, kentte yaşayan kişilerin sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve bu ısı adası etkisi en aza indirgenecektir.